Celá strešná konštrukcia nášho kostola je v zlom stave

Thursday, November 7, 2019 11:02:00 AM